پرسشگر: آزاده

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام آقای دکتر. من شبها روی جای جوش هام کرم کترل می زنم، اما صبح می بینم که قرمزتر شده. آیا کرم را باید قطع کنم؟

سلام,  بله قطع کنید.  برای استفاده از کترل باید اولا جوشها کاملاً خوب شده باشند و ثانیا کترل را دو روز در هفته و در کنار سایر درمانهای موصعی باید استفاده کرد.