پرسشگر: Alia

وضعیت: پاسخ داده شده

با سلام به دکتر عزیز مدتی است پشت گوش راست محاذی و مجاور خط مو برجستگی تقریبا به ارتفاع یک سانتیمتر ظاهرشده جدیدا کمی درد هم دارد به نظر شما آیا لازم است برداشته شود؟ آیا خطراتی دارد؟

سلام, حتماً به متخصص پوست مراجعه کنید.  می تواند کیست ملتهب یا التهاب غدد لنفاوي یا... باشد.  پیگیری نمایید