پرسشگر: Maral

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام اقای دکتر برای فولیکول های مو ک در پوست هستن و تیرگی انها رو زیر پوست هم نمایان است و دیگر رشدی نداره لیزر تاثیرگدار است که فولیکول و اون تیرگی از بین برود؟ ( چه راه درمانی دارد)

سلام. بله .لیزر میتواند به تدریج فولیکول ها را کوچکتر کند و حتی از بین ببرد. حتما توسط متخصص پوست که به پارامترهای دستگاه مسلط باشد.