پرسشگر: سعید

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام من ماینوکسیدل ۵ درصد الوپسی استفاده میکردم که موهام خیلی خوب شده بود که بعد از ۵ ماه یک دفعه بدون اینکه مصرف ماینوکسیدیل رو قطع کنم همه موهای جدید ریختن اونم با شدت .. که دکتر گفت ممکنه سرت زودتر به ماینوکسیدیل عادت کرده باشه .... به نظر شما چرا اینطوری شد؟ درضمت از مایتوکسیدیل ایرانی هم دوباره استفاده کردم که اونم بعد ۵ ماه ریزش کرد ...

سلام. متاسفانه ماینوکسیدیل گاهی واکنش های عادتی دارد ولی باید سایر علل ریزش ناگهانی هم بررسی شود.