پرسشگر: پرستو

وضعیت: پاسخ داده شده

با سلام، آیا پماد ویتامین آ+د در از بین بردن لک جای جوش موثر است؟

سلام٫ خیر، پماد آ د، اثری نخواهد داشت۰