پرسشگر: نگین

وضعیت: پاسخ داده شده

با سلام، آیا ژل دیفرین در درمان جای جوش هم موثر است؟ با سپاس

سلام. دیفرین لایه بردار خفیف است  کمی بهتر خواهد کرد