پرسشگر: مینا

وضعیت: پاسخ داده شده

با سلام خدمت آقای دکتر گرامی آیا قرص های اکنوسان و سیپروترون کامپاند با یکدیگر تداخل دارند؟ با تشکر

سلام. خیر تضادی با هم ندارند و گاه باهم تجویز میشوند.