پرسشگر: ندا

وضعیت: پاسخ داده شده

سلام خسته نباشيد ايا مصرف قرص راكوتان عوارضي دارد؟

مصرف قرص رواکوتان اگر زیر نظر پزشک متخصص و با حساب و کتاب و ازمایشات مربوطه باسد ریسک نخواهد داشت ودر غیر این صورت باید اجتناب شود.