دسته: بوتاكس
بازدید: 3172

bbbb 

عرق کردن یکی از روشهای واکنشی بدن است ک در آن در اثر گرمای محیط، بدن با دفع آب و املاح به تنظیم حرارت درونی خود میپردازد و کنترل تعریق از طریق سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک اعمال میشود. در بسیاری از افراد، میزان تعریق پوست بسیاربیشتر از میزان معمول است و فارغ از درجه حرارت محیط، آنها در اغلب لحظات عرق میکنند و خصوصأ با استرس و هیجان تعریق آنها نیز تشدید پیدا میکند. معمولا بیشتر میزان تعریق، از نواحی زیر بغل و کف دستها و پاها است.این افراد معمولأ شکایت دارندکه لباسهایشان در ناحیه زیر بغل همیشه خیس است و از این رو در جمع احساس خجالت میکنند. در افرادی که کف دستها درگیر است، هر گونه فعالیتی که در آن با دستها چیزی گرفته شود و یا لمس شود، ناخوشایند است و خصوصأ دست دادن به دیگران با دستهای خیس عامل خجالت زدگی فرد خوهد بود. با توجه به اینکه افزایش فعالیت اعصاب محرک غدد عرق، عامل بروز این مساله است، تزریق بوتوکس در نواحی درگیر (زیربغل یا کف دست و پا) میتواند میزان تعرق را بسیار کاهش داده و مشکل را برطرف کند. در این روش پس از بیحسی،در نقاط مختلف ناحیه و درعمق مناسب تزریق بوتوکس انجام میشود که ظرف ۲ هفته اثرات آن در رفع تعریق، کاملا مشهود بوده و فرد بسیار احساس خوب و مثبتی خواهد داشت. میزان ماندگاری اثرات بوتاکس حدود ۶ ماه است ولی در بسیاری از افراد و خصوصأ در زیر بغل گاه تا یکسال و یا بیشتر بیماران احساس رضایت دارند