بازدید: 10406

1) به عنوان یک مکان طبابت ،مهمترین اصل ،وجود احترام متقابل میان پزشک و بیمار است.

 

2) کلیه تجویز ها و اعمال درمانی و زیبایی که در این مطب انجام می شود ،تنها بر اساس اصول علمی و تخصصی رشته پوست(درماتولوژی) صورت می گیرد.

 

3) به بیماران همواره واقعیت ها گفته خواهد شد، حتی اگر برخلاف انتظار بیمار باشد. مراجعه کنندگان بسیار خواهند شنید که فلان روش زیبایی به درد شما نخواهد خورد و یا بی اثر خواهد بود.

 

4) هیچ گاه بیماران به سمت روش های زیبایی کم اثر و پرهزینه هدایت نخواهند شد و تنها روش هایی پیشنهاد می گردد که تاثیر آن ملموس باشد.

 

5) در مورد کرم های تجویزی نیز اگر بتوان با هزینه هایی  کمتر، همان پاسخ درمانی مطلوب را گرفت، تا حد امکان سعی در کاهش هزینه های بیماران خواهد بود.